Archive for the ‘LARGE’ Category

HORNICKÉ MUZEUM LANDEK / Studie na revitalizaci důlního areálu Landek v Ostravě na muzejní expozici hornictví

robust architects

(more…)

CITY INTERVENTION PRAGUE / Městské zásahy Praha. Projekt vznikl v Bratislavě v roce 2007 a je myšlený jako iniciativa, jejíž smyslem je poukázat na architektonicky problematická místa ve městě. Projekt může být aplikován na jakékoliv město

robust architects

(more…)

REKONVERZE OBCHODNÍHO CENTRA ŠESTKA / Studie změn v interiéru obchodního centra Šestka (Praha – Czech Republic)

robust architects

(more…)

Wooden lookout Tower / Dřevěná rozhledna (Osečná, Czech Republic)

ROBUST architecture

(more…)