Archive for the ‘XTRA LARGE’ Category

RUZYNĚ BROWNFIELD TRANSFORMATION / Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6 (Praha, Czech Republic)Hlavním motivem návrhu je zdvojený prstenec „hradeb“, kterým se nově navržený obytný soubor vymezuje vůči okolní nesourodé zástavbě a který „chrání“ nově založený park, jenž tvoří centrum obytného souboru

robust architects

(more…)