dům u rybníka

Řešený dům/chata/chalupa/rodinné sídlo/objekt je navržen na břeh rybníka. Situován je přímo na severovýchodní hraně jeho břehové linie, na rozhraní vody a země s výhledem na jihozápad, na vodní hladinu a protější břeh. Jedná se o svažitý pozemek se vzrostlou zelení usazený v kulturní krajině s bohatou zemědělskou historií a mírných terénních profilů. Nejbližší stavební objekty jsou na hrázi rybníka, bývalý mlýn a hospodářská stavení, na jeho severním konci. Lokalitu lze popsat jako samotu v klidné krajině.

Aspekt minimální půdorysné stopy je zohledněn půlkruhovým půdorysem, který definuje minimální obvod s maximální plochou. Výhled do krajiny je řešen pomocí kompletně prosklené fasády, která je tvořena sečnou půlkruhového půdorysu domu a kopíruje linii břehu rybníka. Dům není podsklepen, je pouze dvoupodlažní s plochou střechou. Od příjezdové cesty je tak vidět jen jeho horní podlaží a při pohledu od rybníka a druhého břehu nepřevyšuje horizont zeleného svahu, do kterého je usazen. Vnější plášť domu, který je v kontaktu s břehem, je obložen modřínovými latěmi na svisle v rastru i přes okenní otvory a potvrzuje tak jeho měkký, přírodní charakter. Prosklení fasády směrem nad vodu naopak kromě výhledu umožňuje odraz vodní hladiny a optické splynutí s rybníkem. Obě podlaží mají samostatný vstup a vzájemně jsou propojena centrálně umístěným schodištěm. Horní patro má klidovou funkci, obsahuje pouze ložnice s koupelnami. Spodní, přízemní, funguje jako pobytové s veškerým technickým příslušenstvím a hospodářským zázemím. Každé z podlaží má před skleněnou fasádou balkon, respektive terasu, která je v přízemí přetažena až nad hladinu rybníka a s přelivovým bazénem funguje jako hlavní pobytová plocha domu v letních měsících. Architektonické řešení je tak poměrně jednoduché a archetypální. Orientace domu ke světovým stranám umožňuje delší sluneční osvit během dne a tepelné zisky v případě potřeby.