VÝSTAVY A EXPOZICE

VÝSTAVY A EXPOZICE – REALIZACE

VÝSTAVA SAMETOVÁ REVOLUCE V HISTORICKÉ BUDOVĚ NÁRODNÍHO MUZEA / Realizace expozice k 30.výročí Sametové revoluce v rastru lešenářské konstrukce, která se tak často objevovala na neudržovaných domech v předlistopadovém období. (11/2019) (www) (youtube)

VÝSTAVA ANTONÍN DVOŘÁK V ČESKÉM MUZEU HUDBY V PRAZE / Výstava Antonín Dvořák je koncipována jako abstraktní notový zápis. Jednoduchost, čistota a jasnost Dvořákových linií hudebních je přenesena do prostorové linky obepínající celý prostor. Tato linie – výstavní stěna nesoucí základní textové a obrazové informace je doplněna o další prostorové prvky, jako jsou vitríny a jiné samostatné objekty. (10/2011) (www) (youtube)

MUZEUM ČESKÉHO KAROSÁŘSTVÍ / (Museum of Czech bodywork ) Návrh a realizace expozice nového Muzea ve Vysokém Mýtě, jejíž hlavním tématem je historie firmy Sodomka. (10/2014) (www) (stream)

VOJTA NÁPRSTEK V NÁPRSTKOVĚ MUZEU / Jednoduchý výstavní válec je kontrastem k složitému komunikačnímu uzlu. Ve vnitřním prostoru je umístěna posmrtná maska. (11/2019) (www)

MUZEUM ČESKÉHO KAROSÁŘSTVÍ / Úprava a rozšíření stávající expozice. (06/2017) (www) (youtube)

JAK SE BUDE JMENOVAT V NOVÉ BUDOVĚ NM / Výstava atraktivní formou přibližuje témata, která se zabývají názvoslovím a systematikou v přírodních vědách, (05/2015) (youtube) , (www)

HUSOVSKÉ UNIKÁTY ZE SBÍREK NM / Hlavním exponátem výstavy byl Jenský kodex umístění v centrálním expozičním objektu. (06/2015) (youtube).

VÝSTAVA RITUÁLY SMRTI V NÁPRSTKOVĚ MUZEU / Návrh a realizace expozice, která představuje, jak smrt vnímaly velké starověké civilizace i současné kultury v různých částech světa. Hlavním motivem výstavy je světlo na konci tunelu, jako imaginární přechod mezi životem a smrtí. (10/2014) (www) (youtube)

DRUHÝ ŽIVOT HUSITSTVÍ V NÁRODNÍM PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ / Návrh a realizace výstavy, která o vnímání husitské hnutí od zrodu moderní husitské tradice v první polovině 19. století, až po zneužití v komunistické ideologii. Dominantou expozice je objekt se třemi rameny, kdy do jednoho jde vstoupit a do dalších dvou jde nahlížet zvenku. Do objektu se návštěvník dostane po krátké rampě a ocitne se v místnosti polepené velkoformátovými fotografiemi z komunistické éry, které jsou střídány zrcadly. Pomocí zrcadel dojde k vizuálnímu rozšíření ale i k lehké prostorové dezorientaci, která umocní dojem mlžné vzpomínky na doby předešlé. (05/2016) (www) (youtube)

VÝSTAVA SLAVNÉ POHŘBY V NÁRODNÍM PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ / Hlavním motivem výstavy je prostorový kříž , který dělí místnost na čtyři menší části a zároveň je objektem do kterého lze vstoupit. (06/2015) (www) (youtube)

VÝSTAVA HUDBA & POLITIKA V NÁRODNÍM PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ (Music & politics exhibition National Museum – National Memorial on the Vítkov Hill) Výstava Hudba a politika přibližuje návštěvníkům hudbu jako fenomén s významnou politickou funkcí. Zabývá se hudbou ve vztahu k revoluci, válce, hudbou ve službách politické propagandy, hudbou jako symbolem státnosti, represí v hudebním životě i rolí hudby a hudebních celebrit v současné politické kampani. (03/2014) (www) (youtube)

VÝSTAVA VESELÍ KOSTLIVCI V NÁPRSTKOVĚ MUZEU / Jednotlivé výstavní scény jako samostatně oddělené divadelní instalace spojené jednou linkou. Každé téma má svou barvu a koridor naznačuje posloupnost místností a umožňuje lepší orientaci v prostoru. ( 01/20111)(www) (youtube)

VÝSTAVA KOUZELNÉ HRACÍ STROJKY V ČESKÉM MUZEU HUDBY / (Magical music instruments exhibition National Museum-Czech Museum of Music). (05/2012) (www) (youtube)

VALČÍK A POLKA V ČESKÉM MUZEU HUDBY / (03/2013) (www) (youtube)

MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA / Úpravy a rozšíření stávající historické expozice Antonína Dvořáka ve Vile Amerika. (08/2012) (www)

VÝSTAVY A EXPOZICE – STUDIE A SOUTĚŽE

KLENOTNICE A MINCOVNÍ KABINET V HISTORICKÉ BUDOVĚ NÁRODNÍHO MUZEA / (07/2018 – realizace 2020)

MIKULČICE – OSTROVNÍ HRAD A SÍDLO MOJMÍROVCŮ / soutěžní návrh nové expozice. Dominantou celé expozice jsou dřevěné čluny umístěné na středu sálu mezi prosklené vitríny tvarované jako měkké břehy obrušované řekou Moravou. (05/2016)

CHUTĚ SVĚTA V NÁPRSTKOVĚ MUZEU / Výstavní stěny jsou řešeny jako otevřené knížky (kuchařky) v řadě za sebou. (02/2017)

OSTRAVA – HORNICKÉ MUZEUM LANDEK / Studie na revitalizaci důlního areálu Landek v Ostravě na muzejní expozici hornictví. (07/2010)

SPORT V ČESKÝCH ZEMÍCH ZA PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY V NÁRODNÍM PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ / První válka – hlavním dopravním prostředkem se kromě koní a prvních automobilů stává železnice. Vlak – vagóny vlaku vykreslují charakter doby, zde určují charakter výstavy. Legionářský vlak. Vlak na cestě časem směřující napříč dějinnými zvraty, zastavený i jedoucí, přitom neměnný, svědek mnoha a mnoha osudů. (01/2017)

VÝSTAVA ŽIVOT V NOVÉ BUDOVĚ NM / Cílem je návštěvníka upozornit na nekonečný koloběh života projevený ve stále se opakujících cyklech jeho vzniku a zániku. (06/2018)

VÝSTAVA VOLBY V NÁRODNÍM PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ / Abstraktní ulice. Záplava volebních plakátů a agitačních hesel na otočných plakátovacích sloupech. (03/2011)

SMRTELNÉ SLASTI V NOVÉ BUDOVĚ NM / Navržená prostorová koncepce pojednává všechny výstavní prostory jednotně jako scénu labyrintu – začarovaného kruhu. (09/2014)

VÝSTAVA ČÍNA V NÁPRSTKOVĚ MUZEU / Velká čínská zeď. Velká papírová zeď procházející skrz výstavní prostory. Papírová zeď provázející návštěvníka výstavou jako jasná linka definující prostor. (05/2015)

VÝSTAVA ARCHA NOEMOVA V NOVÉ BUDOVĚ NM / Obrys abstrahované archy, jako stoupající výstavní rampa. (05/2012)

FENOMÉN MASARYK V NOVÉ BUDOVĚ NM / Studie expozice, kde se výstavní panely vinou jako stuha (trikolora) prostorem místností. (04/2017)