DVĚ ROUBENKY NA VSI / Stavby určené k rekreaci umístěné na svahu meadrovitého potoka.


NÁVRH NOVÉ EXPOZICE NA VYŠEHRADĚ / Stálá expozice je umístěna v kasematech a je přístupná přes venkovní schodiště. Naším cílem bylo nejen zatraktivnit venkovní prostory před schodištěm do sklepení, ale také vytvořit prodlouženou jasnou liniovou expoziční cestu doplněnou o další výstavní prvky.


DŮM U RYBNÍKA / Řešený dům/chata/chalupa/rodinné sídlo/objekt je navržen na břeh rybníka. Idea domu vychází z několika základních premis: minimální půdorysné stopy, výhledu do krajiny, zapuštění do terénu, souladu s okolím a nekonfliktního propojení relaxační funkce s funkcí hospodářského zázemí.


ZNEUŽITÁ MUZEA – VÝSTAVA V NOVÉ BUDOVĚ NÁRODNÍHO MUZEA / Prostorové a výtvarné rozvržení výstavy, která se zabývá šířením komunistické propagandy prostřednictvím muzejních institucí.


YACHT CLUB TATRAN – PRAHA PODOLÍ / Návrh nového zázemí pro milovníky vodních sportů. Objekt loděnice funguje v horní části jako klub a ve spodní části vznikají nové prostory pro uskladnění lodí a pro jejich údržbu a opravu.


EXPEDICE NÁRODNÍHO MUZEA – VÝSTAVA / Výstava prezentuje nové expedice NM, ve schodišťovém prostoru propojovací chodby k nové budově.


AUTOŠKOLSVÍ – VÝSTAVA V NÁRODNÍM PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ / Výstava se věnuje počátkům výuky řízení motorových vozidel od jejich počátků do současnosti. Základní linkou výstavy jsou dějiny autoškolství u nás, které budou dále rozvíjeny o tematické odbočky týkající se například dějin, techniky, učebnic, řidičských průkazů, nebo výrazné osobnosti v dějinách autoškolství u nás i ve světě Jiřího Poura.


VSTUPY DO VODY – ČESKÝ KRUMLOV / Projekt Relaxační zóna pod Jižními terasami. Na louce před ateliérem Egona Schieleho vznikly čtyři mimoběžné betonové stupně, které usnadňují přístup do řeky Vltavy a zároveň slouží k posezení a relaxování.

betonová architektura, český krumlov, egon schiele dům,


NIKDY SE NEVZDÁME – VÝSTAVA V HISTORICKÉ BUDOVĚ NÁRODNÍHO MUZEA / Prostorové rozvržení výstavy vychází z časového členění období staného práva do jednotlivých týdnů od atentátu na Heydricha po boj v kostele v Resslově ulici a zabití sedmi výsadkářů. Jednotlivé zuby tvoří plochy pro poskytnutí informací co v jednotlivých týdnech dělo od všedního informováni po osobní osudy jednotlivců a rodin, které zasáhlo zatýkání a následné popravy.


VELOREX EXPOZICE – MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ / Studie expozice věnovaná bratřím Stránským a svéráznému tříkolovému dopravnímu prostředku Velorex.


REPORTVÁŘ – VÝSTAVA V NÁRODNÍM PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ / Realizace výstavy věnována kultu a vnímání osobnosti Julia Fučíka v průběhu času. Výstava byla realizována v prostoru, kde bylo dříve vystaveno mumifikované tělo Klementa Gottwalda.


MYŠÁRIUM – NÁRODNÍ MUZEUM / Odpočinková zóna, která grafikou navazuje na knihu Radka Malého do které dělal ilustrace Filip Pošivač.


POKLADY SVĚTOVÉ FILATELIE – NÁRODNÍ MUZEUM / Úpravou naší předchozí výstavy bylo možné využít fundus pro vystavení tak vzácných známek, jako je červený mauritius.


EXPOZICE O LNU, VLNĚ, KONOPÍ – ZÁMEK KAČINA – NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM /Návrh a realizace expozice se zaměřením na textilní materiály a kůže od výroby, zpracování až po použití. Jsou zde exponáty různým historckých nástrojů a zařízení.


PŘÍBĚH DŘEVA – ZÁMEK KAČINA – NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM / Expozice, která zprostředkovává výstavní a interaktivní formou využití dřeva v zemědělství. V expozici je umístěno 800 sbírkových předmětů a minimálně 40 druhů různých dřevin.


TVÁŘE VÁLKY – VÝSTAVA V NÁPRSTKOVĚ MUZEU / Návrh a realizace výstavy, kde leitmotivem jsou vyceněné zuby, jako symbol zastrašení, vizuální agresivity.


LVEM MĚ NAZÝVAJÍ – NÁRODNÍ MUZEUM / Výstava, která objasňuje odkud pochází symbol lva a jak byl používán v našich dějinách. Prostor je řešen jako čistý vejcovitý tvar vložený do zdobné místnosti historické budovy Národního muzea.


NÁVRH LODĚ/ Návrh motorové jachty s obytnou kajutou.


RODINNÝ DŮM NA NÁVSI/ Návrh rodinného domku, který je součástí uliční linie tvořenou převážně dvoupodlažními stavbami. Architektonické řešení vychází z půdorysné stopy zbouraného objektu ve tvaru písmene L. Objekt je rozdělen na dvě části a to podnož, obsahující průjezdnou garáž a obytné prostory otevřené do zahrady a vrchní část s pokoji a střešní terasou.


OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE – NAŠE SLAVNÍ BOJĚ – VILLA PELLÉ/ Výtvarným konceptem výstavy jsou dvě vortexové děla, kterými se snaží návštěvník sestřelit vojáka z modelu kopce Bílé hory.


VÝSTAVA SYMBOLY V HISTORICKÉ BUDOVĚ NÁRODNÍHO MUZEA / Výstava se zabývá státními symboly České republiky a ukazuje jejich vznik a proměnu od roku 1918 až do současnosti. Výtvarné zpracování výstavy vychází z trojúhelníkové výseče ve vlajce, se kterou se volně pracuje jako s prostorovým a konstrukčním prvkem expozičních stěn. Základním stavební materiálem jsou dřevěné hranoly, které jsou vyplněny mléčným polykarbonátem.


VÝSTAVA POKLADY NUMISMATICKÝCH SBÍREK V HISTORICKÉ BUDOVĚ NÁRODNÍHO MUZEA / Návrh a realizace výstavy orientované na numismatické unikáty ze sbírek Národního muzea. Výstava je rozdělena do několika tématických částí, které propojuje architektonické a vytvarné zpracování různých ostrovů složených z natočených prosklených boxů. Hlavním stavebním materiálem je černá probarvená MDF s potiskem řezané grafiky.


SPORTOVNÍ HALA – NOVÁ PAKA / Soutěžní návrh sportovní haly u gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Nové Pace. Částečně skrytá poloha v zadním zahradním traktu na křížení podélné osy domova mládeže a hlavní osy gymnázia je přirozená, bez negativního dopadu na charakter a strukturu okolní zástavby

sportovní hala Nová Paka soutěž


VÝSTAVY A EXPOZICE / Výběr fotografií realizovaných výstav a expozicí. Vizualizace a schémata soutěžních návrhů a studií.

výstavy, expozice, výstavnictví, instalace dočasné a stálé, vitríny, muzeum, kurátor, výstavka, vernisáž, galerie


VÝSTAVA SAMETOVÁ REVOLUCE V HISTORICKÉ BUDOVĚ NÁRODNÍHO MUZEA / Realizace expozice k 30.výročí Sametové revoluce v rastru lešenářské konstrukce, která se tak často objevovala na neudžovaných domech v předlistopadovém období.

vystava expozice sametova revoluce


REKONSTRUKCE PODKROVÍ / Studie rekonstrukce podkroví jednopodlažního domku v Katovicích.

rekonstrukce podkroví Katovice


MODERNIZACE SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU PODOLÍ / Objemová studie přístavu Podolí vznikla pro vlastní výstavbu, rekonstrukci a přestavbu nových i stávajících objektů v kontextu proměny, modernizace a rozvoje areálu podolského přístavu jako celku. Prioritou je zachování možnosti provozování vodních sportů pro běžné občany Prahy a rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže.

pristav podoli revitalizace rekonstrukce


HOP ARENA V ČESTLICÍCH / Návrh a realizace největšího trampolínového centra v České republice.


HLAVNÍ NÁMĚSTÍ V KRNOVĚ / Od roku 1945 byly v centru Krnova bourány bloky domů a vzniklo tak nekoordinovaně jedno z největších náměstí v Čechách. Soutěžní architektonický návrh je myšlen jako záplata (město s bohatou textilní historií) na vzniklé proluky, která má spojit okolí radnice do jednoho čitelného prostoru ohraničeného zelení a fasádami domů.

krnov hlavni namesti soutez


LÁVKA HOLEŠOVICE – KARLÍN / Soutěžní návrh lávky pro pěší a cyklisty spojující Holešovice s Karlínem přes ostrov Štvanice. Masivnost konstrukce a množství podpěr je omezeno na minimum. Jedná se o dva mírně vzedmuté oblouky mezi říčními břehy a ostrovem, které lze jednoduše nakreslit či pojmenovat jako siluetu rozepjatých ptačích křídel.

lavka holesovice karlin_uvod


RODINNÝ DŮM / VILA PENTAGON / Velikostí luxusní rodinný dům pro stárnoucí manžele, jež poskytne prostor jak dětem tak vnoučatům. Dům stojí u lesa na periferii města s obchozím soukromým átriem ve tvaru pentagonu. Severojižně orientovaný pozemek s krásným výhledem do lesa na severní straně. Atrium pouštějící jižní světlo do obývacího pokoje a kuchyně s jídelnou, které se dívají do lesa na severní straně. Dům s vysokým komfortem, pohodlím, vesmírná loď plující vlastním vesmírem.

01_pentagon famillie house_uvod


DŮM PRO JACHTAŘE / (Sailor’s house ) Dům se střechou jako nadmutá plachta a pod terénem v garáží je dost místa pro zazimování plachetnice

architekti_dum slapy_uvod


REALIZACE PŮDNÍHO NÁJEMNÍHO BYTU 2+KK V PRAZE / Byt je určen k dlohodobému pronájmu, proto byli osloveni architekti, aby prostoru dodali potřebnou atraktivitu. V architektonickém zpracování je využito minimalistického přístupu, kdy byl kladen důraz na realizační nenáročnost. Prostor bytu velikosti 2+kk nabízí velký obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem. Kuchyňská linka přechází v knihovnu jako jeden nábytkový kus. Prostory ložnice a obývacího pokoje jsou dosvětleny velkými střešními okny.

byt rekonstrukce architekti


DRUHÝ ŽIVOT HUSITSTVÍ V NÁRODNÍM PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ / Návrh a realizace výstavy, která o vnímámí husitské hnutí od zrodu moderní husitské tradice v první polovině 19. století, až po zneužití v komunistické ideologii. Dominantou expozice je objekt se třemi rameny, kdy do jednoho jde vstoupit a do dalších dvou jde nahlížet zvenku. Do objektu se návštěvník dostane po krátké rampě a ocitne se v místnosti polepené velkoformátovými fotografiemi z komunistické éry, které jsou střídány zrcadly. Pomocí zrcadel dojde k vizuálnímu rozšíření ale i k lehké prostorové dezorientaci, která umocní dojem mlžné vzpomínky na doby předešlé.

památník vítkov výstava architekti robust


NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7 – ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH REKONSTRUKCE / V návrhu bylo využito stupňovitých teras stávajícího objektu a jejich doplněním obřím bilboardem vznikla silueta připomínající vztyčený prst nebo zvednutou ruku hlásící se o slovo. Bilboard s logem Prahy 7 na střeše budovy není pevnou součástí stavby, ale je pouze dočasnou demontovatelnou konstrukcí, jež dům vhodně doplňuje. Vytváří charakteristický prvek, dominantu Holešovic, maják, který usnadní orientaci.

radnice praha 7 robust architekti soutez


NÁVRH HROBKY / Betonový rám s ocelovou výstuží ve tvaru elementárního obrysu domu. na půdoryse hranice hrobu, dům symbolizující příbytek mrtvých je zároveň alegorií dveří mezi naším a jejich světem. Koncept minimalistického přístupu návrhu oproštěného od zdobného detailu tak nechává vyznít síle sdělení a vytváří velmi snadno zapamatovatelný motiv. Přístup do samotného hrobu k urnám a rakvím tak zůstavá neměnný – krycí betonová deska nesoucí travnatý drn..

hrobka robust henry_horelica


VÍCEUČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MODŘICE / Soutěžní návrh na výstavbu víceúčelové sportovní haly, která má sloužit pro potřeby města, zejména jako tělocvična ZŠ, pro činnost sportovních a zájmových oddílů v městě Modřice a bude poskytovat také zázemí pro pořádání kulturních akcí.

modrice hala_robust_uvod


BISTRO LAHODNÁ V ULICI KORUNNÍ – PRAHA / Návrh a realizace bistra, kde jsou každodenně připravované čerstvé delikatesy z kvalitních surovin a bez náhražek. Vše okolo grafiky vymyslel a zrealizoval Pavel Ševčík (PURPURE)

bistro lahodna_uvod


SOUTĚŽ NA VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ VÝDECHU Z TUNELU BLANKA /Předmětem soutěže bylo navrhnout úpravu celého prostoru s vyústěním výdechu městského okruhu, jeho zapojení do městského parteru ulic Nad Octárnou a U laboratoře, navrhnout výtvarné řešení vlastního výdechového tubusu a dokomponování prostoru městským mobiliářem a zelení, popřípadě drobnou architekturou

vydech z tunelu blanka


MIKULČICE – OSTROVNÍ HRAD A SÍDLO MOJMÍROVCŮ / návrh nové expozice v Mikulčicích. Leitmotivem koncepce výtvarného řešení výstavy je umístění dřevěných člunů, 2 monumentálních prvků výstavy na střed sálu, do plynoucí řeky, do tekoucího prostoru. Jedinečnost těchto předmětů, provázanost s vodou jako jejich konzervačního prostředku a zároveň řeky, nositelky života, kolem které se odehrával život tohoto místa. Prostor výstavního sálu je definován dvěma břehy po delších stranách, konkávně prohnutých, které akcentují plynulost pohybu vody.

mikulcice expozice robust


VÝSTAVA SLAVNÉ POHŘBY V NÁRODNÍM PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ / (Museum of Czech bodywork ) Návrh a realizace expozice. Hlavním motivem výstavy je prostorový kříž , který dělí místnost na čtyři menší části a zároveň je objektem do kterého lze vstoupit. Návštěvník tak může vystoupat po schodišti nebo projít skrz ve druhém směru.

slavne pohrby NM robust_ut


REALIZACE PŮDNÍHO BYTU V ULICI MALÍŘSKÁ NA PRAHA 7 / Byt určený k dlouhodobému pronájmu. V architektonickém zpracování je využito minimalistického přístupu, kdy byl kladen důraz i na realizační nenáročnost. Prostor bytu nabízí dostatečný komfort ve velkém množství úložných prostor a zároveň disponuje terasou a velkými střešními okny.

malirska byt architekti robust_uvod


SOUTĚŽ NA REVITALIZACI MALOSTRANSKÉHO NÁMĚSTÍ / (Praha) Předmětem soutěže bylo zhotovení ideového architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace Malostranského náměstí. Cílem revitalizace náměstí je vytvořit veřejné prostranství reprezentativního a pobytového charakteru, které by odpovídalo jeho významu jako jednoho z nejvýznamnějších náměstí Prahy, jehož součástí může být i parkování v míře, která bude s tímto charakterem v souladu

malostranke namesti


VÝSTAVA RITUÁLY SMRTI V NÁPRSTKOVĚ MUZEU / Návrh a realizace expozice, která představuje, jak smrt vnímaly velké starověké civilizace i současné kultury v různých částech světa. Hlavním motivem výstavy je světlo na konci tunelu, jako imaginární přechod mezi životem a smrtí.

ritualy_smrti_robust


MUZEUM ČESKÉHO KAROSÁŘSTVÍ / (Museum of Czech bodywork ) Návrh a realizace expozice nového Muzea ve Vysokém Mýtě, jejíž hlavním tématem je historie firmy Sodomka

Stitched Panorama


REKONSTRUKCE ZÁMKU DLOUHÁ LHOTA / Návrh a realizace. Zámek , který byl v komunismu využíván jako JZD byl proměněn na hotel s restaurací a wellnes. V prvním patře se pak nachází muzeum skla.

zamek dlouha lhota_uvod1

 


VÝSTAVA HUDBA & POLITIKA V NÁRODNÍM PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ / (Music & politics exhibition National Museum – National Memorial on the Vítkov Hill) Výstava Hudba a politika přibližuje návštěvníkům hudbu jako fenomén s významnou politickou funkcí. Zabývá se hudbou ve vztahu k revoluci, válce, hudbou ve službách politické propagandy, hudbou jako symbolem státnosti, represí v hudebním životě i rolí hudby a hudebních celebrit v současné politické kampani.

vitkov_pamatnik_uvodni1


LÁVKA PŘES LABE V HRADCI KRÁLOVÉ / Funkcí a smyslem každé lávky či mostu je spojení dvou protilehlých břehů. Naším konceptem je spojení břehů ve smyslu nejen pouze fyzického konstrukčního propojení, ale i faktického pokračování zeleně a charakteru břehu.

schema_XX02 copy


ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NA PALMOVCE (LIBEŇKÝ MOST – PRAHA) / Studie (rok 2010) na areál administrativních budov (celkem 40 000 m2) na začátku Libeňského mostu na Palmovce. Projekt byl vypracován společně se studiem Projektil.

palmovka


INTERIÉR OBCHODU LUXURY BAGS / Store Interier Luxury Bags

luxury


VÍKENDOVÝ DŮM S VÝMINKEM V POLNÉ / (Conversion of old Weekend house and new extension)

polna_uvod_01


KŘÍŽOVÁ CESTA VE ZLATÝCH HORÁCH / (Way of the Cross) Křížová cesta na vrch sv. Rocha se skládá ze čtrnácti zastavení a z toho šest bylo v ruinách. Na obnově této památky se podílí spolek Bernard.

krizova cesta


NOVÝ OBCHOD STORM / CENTRUM ČERNÝ MOST / (Storm store new interier in Shopping Centre Černý Most Praha)


RAF PILOT’S MONUMENT / competition – soutěžní návrh Památník letcům 1939 – 1945 (České Budějovice, Czech Republic) , návrh je zhmotněním tubusů světel hledajících na obloze nepřátelský letoun


VÝSTAVA KOUZELNÉ HRACÍ STROJKY V ČESKÉM MUZEU HUDBY / (Magical music instruments exhibition National Museum-Czech Museum of Music)


INTERIÉR OBCHODU STORM NA NÁMĚSTÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH / Obchod je situován v historickém domě s klenutými stropy. Na zadní stěne byla objevena historická malba, která se stala dominantou prostoru.

storm_budejovice_robust


STUDIE MIKULÁŠSKÉ ULICE V KRNOVĚ / Ulice Mikulášská vznikla jako spojnice hlavního vlakového nádraží a centra. Na jednom konci této osy máme dominantu kostela SV.Martina a na druhém proluku po historické budově hl.nádraží, která byla již třikrát přestavována a tím došlo ke změně polohy a jejímu posunu mimo hlavní pohledovou osu. Jsou zde situovány důležité stavby z pohledu společenského a kulturního života města jako Městské divadlo, Evangelický kostel, výstavní palác Silesia a školy. Mikulášská ulice má ale charakter primárně obytný.

mikulasska_krnov_robust_uvod


PRODEJNÍ OSTROV PRO FIRMU STORM / Návrh a realizace prodejního ostrůvku stojícího uprostřed komunikačního koridoru, tak aby poutal pozornost pouze na vybraný sortiment. Do ostrůvku lze vstoupit a prohlídnout si další nabízené zboží.(Praha, OC Zličín)


VÝSTAVA VESELÍ KOSTLIVCI V NÁPRSTKOVĚ MUZEU / Jednotlivé vystavní scény jako samostatně oddělené divadelní instalace spojené jednou linkou. Každé téma má svou barvu a koridor naznačuje posloupnost místností a umožňuje lepší orientaci v prostoru. (Praha)

OBUST architects náprstkovo muzeum


RODINNÝ DŮM V KRNOVĚ / Návrh rodinného domku v Krnově pod letištěm. Dům stojí ve svahu, takže je z něho dobrý výhled na město


VÝSTAVA ANTONÍN DVOŘÁK V ČESKÉM MUZEU HUDBY V PRAZE / Výstava Antonín Dvořák je koncipována jako abstraktní notový zápis. Jednoduchost, čistota a jasnost Dvořákových linií hudebních je přenesena do prostorové linky obepínající celý prostor. Tato linie – výstavní stěna nesoucí základní textové a obrazové informace je doplněna o další prostorové prvky, jako jsou vitríny a jiné samostatné objekty.

Antonin Dvorak ROBUST ARCHITECTS


LUXURY BAGS PRODEJNA / Návrh a realizace interiéru bazaru a půjčovny luxusních kabelek. Interiér je řešen obkladem ze skleněných panelů , na které jsou v libovolné míře připevňovány háčky s přísavkami a jde tak vytvořit jakoukoliv kompozici.

robust architects


PRODEJNA STORM LONDON / Návrh a realizace interiéru prodejny hodinek a šperků v obchodním centru Chodov v Praze

robust architects


RUZYNĚ BROWNFIELD TRANSFORMATION / Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6 (Praha, Czech Republic)Hlavním motivem návrhu je zdvojený prstenec „hradeb“, kterým se nově navržený obytný soubor vymezuje vůči okolní nesourodé zástavbě a který „chrání“ nově založený park, jenž tvoří centrum obytného souboru

robust architects


HORNICKÉ MUZEUM LANDEK / Studie na revitalizaci důlního areálu Landek v Ostravě na muzejní expozici hornictví

robust architects


STORM LONDON PRODEJNÍ OSTROV / Návrh a realizace prodejního ostrůvku pro šperky a hodinky. Ostrov je vytvořen ze stejně velkých vitrínových modulů, kdy jeden slouží jako pokladna

robust architects


CITY INTERVENTION PRAGUE / Městské zásahy Praha. Projekt vznikl v Bratislavě v roce 2007 a je myšlený jako iniciativa, jejíž smyslem je poukázat na architektonicky problematická místa ve městě. Projekt může být aplikován na jakékoliv město

robust architects


REKONVERZE OBCHODNÍHO CENTRA ŠESTKA / Studie změn v interiéru obchodního centra Šestka (Praha – Czech Republic)

robust architects


WEEKEND HOUSE / Studie chaty u jezera pro jachtaře. Stavba je plánována na půdoryse původního domku. Otočné žaluzie slouží nejen k zabezpečení objektu , ale také jako projekční plátno (Máchovo jezero – Czech Republic)

001_robust


PATTON MEMORIAL / Soutěžní návrh památníku generále Pattona. Figura generála jako 2D silueta stojící na abstrahované demarkační čáře (Plzeň – Czech Republic)

robust_patton_anims


STORM LONDON OSTROV DO KOŠIC / Průchozí stánek pro hodinky a šperky (Košice, Slovakia)

ROBUST architecture


PRODEJNA STORM LONDON / Návrh a realizace interiéru prodejny hodinek a šperků v obchodním centru Nový Smíchov (Praha, Czech Republic)

ROBUST architecture


PRODEJNA STORM LONDON / Návrh a realizace interiéru prodejny hodinek a šperků na Příkopech (Praha, Czech Republic)

AC0W0029_3_


PRODEJNA STORM LONDON / Návrh a realizace interiéru prodejny hodinek a šperků (Liberec, Czech Republic)

ROBUST architecture


ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VRÁTKOV /Vytvoření dokumentace územního plánu

D:PROJEKTY+019_vratkov upTISKVratkov_colour_TISK HLAVNI VYKR

 

 

 


Wooden lookout Tower / Dřevěná rozhledna (Osečná, Czech Republic)

ROBUST architecture


ROBUST ARCHITEKTI / architektonické studio založené roku 2008, které nabízí partnersví v hledání ideálního a zároveň originálního řešení, ať už se jedná o bytový interiér | výstavní expozici | rodinný dům | urbanismus