SOUTĚŽ NA VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ VÝDECHU Z TUNELU BLANKA /Předmětem soutěže bylo navrhnout úpravu celého prostoru s vyústěním výdechu městského okruhu, jeho zapojení do městského parteru ulic Nad Octárnou a U laboratoře, navrhnout výtvarné řešení vlastního výdechového tubusu a dokomponování prostoru městským mobiliářem a zelení, popřípadě drobnou architekturou

vydech z tunelu blanka