normy stavebni minimální rozměry wc

Hygienická zařízení / minimální rozměry WC / záchodová předsíň

– nejmenší půdorysné rozměry dle normy  ČSN 73 4301

Prostor pro umístění záchodové mísy nesmí být přístupný z obytných místnosti (obývací pokoj, ložnice, kuchyň, jídelna). Záchodová mísa musí být v samostatné místnosti v bytě se 3-4 obytnými místnostmi. V bytě s 1-2 obytnými místnostmi může být mísa v koupelně. V bytě nad 5 obytných místností musí být 2 záchodové mísy. Druhá záchodová mísa může být samostatně v místnosti nebo v prostoru pro osobní hygienu a může být přístupná přímo z ložnice pokud je hygienická místnost určena pouze pro uživatele ložnice.

a) záchodu se záchodovou mísou splachovanou vysoko nebo středně položeným nádržkovým splachovačem, případně tlakovým splachovačem musí být
1) při otevíraní dveří ven 900×1100 mm
2)při otevírání dveří dovnitř 900×1500 mm

b) záchodu se záchodovou mísou splachovanou nádržkovým splachovačem položeným na míse nebo nízko, nebo se závěsnou či speciální záchodovou mísou délky 640 mm až 680 mm musí být
1) při otevíraní dveří ven 900×1200 mm
2)při otevírání dveří dovnitř 900×1550 mm

při bočním umístění dveří otvíravých ven se doporučuje zvětšit rozměr 1100 mm nejméně na 1200 mm a rozměr 1200 nejméně na 1300

Doporučuje se navrhovat přednostně záchody s dveřmi otvíravými ven

Technické normy mají doporučující charakter, ale závaznými se můžou stát v případě pokud na ně odkazuje některý z právních předpisů jako zákon, nebo vyhláška. Požadavek, jestli je nutné mít dvoje dveře k záchodové míse nebo stačí funkční členění (chodba bez dveří mezi obyt. místností) nebo se odvolat na vyhlášku, kdy v případě druhého záchodu může být přístup přímo z pobytové místnosti (v normě se píše pouze z ložnice), bude spíš záležet na jakého úředníka narazíte.

– vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.

(6) Každý byt musí mít alespoň jednu záchodovou mísu a jednu koupelnu. U každé samostatné provozní jednotky s pobytovými místnostmi se počet záchodových mís stanoví podle účelu jednotky a počtu jejích uživatelů v souladu s příslušnými normovými hodnotami. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě.

normy pro WC ve formátu DWG

velikosti platí pro nádržku zabudovanou
minimální rozměr WC se zabudovanou nádržkou vzhledem k umístěnía a směru otvírání dveří - přehledně

 

velikosti platí pro nádržku za toaletou(kombi), velikost místnosti se zvětší
minimální rozměry WC kombi vzhledem k umístěnía a směru otvírání dveří

 

velikost záchodové předsíně a velikost předsíně v umývárnách

zachodova predsin norma

odkazy:
Osazení výšky umyvadla a zrcadla / předpisy pro elektroinstalaci v koupelně/ ergonomie koupelny
robust architekti