Deadline: 18th January

Robust among 6 finalists = 5th out of 54 participants… First prize has not been announced.

ROBUST ARCHITECTS raf memorial ROBUST ARCHITECTS raf memorial ROBUST ARCHITECTS raf memorial  ROBUST ARCHITECTS raf memorialROBUST ARCHITECTS raf memorialROBUST ARCHITECTS raf memorial

Robust mezi šesti finalisty soutěže. První místo neuděleno. Hodnocení poroty:

Jako ideový základ je v tomto případě použita téměř divadelně akční sekvence, kdy pátrací reflektory pročesávají oblohu ve snaze zachytit siluetu bojového letadla. Urbanisticky je památník umístěn v jižní části řešeného pozemku, ovšem vzhledem k jeho pojetí (pohledově je atraktivní ze všech stran) je jeho orientace téměř libovolná. Přístup k památníku (pro pietní akce) je pak řešen z hlavní křižovatky, což možná není ideální, ale pro daný návrh ani zásadní (dá se změnit). Symbolika je zcela jednoznačná. Velice emotivní scéna, nepostrádající napětí, je v tomto případě ztvárněna třemi navzájem se protínajícími kužely z poloprůsvitného betonu, v jejichž centru je silueta letadla. Výjev ani nepotřebuje další komentář, jelikož je na první pohled velice popisný, což ovšem nijak nesnižuje nápaditost a smysl pro kreativitu autora. Je zde jasně akcentováno hrdinství pilotů, drama s nejistým koncem, nebezpečí, do kterých se piloti museli vydávat, aby pro ostatní vybojovali svobodu. Síla poselství je v tomto případě sdělena velmi přímočaře. Je nepochybné, že takto pojatý památník by působil daleko lépe v noci než ve dne, kdy se celá konstrukce může zdát poněkud „neohrabaná“ a postrádající dynamiku, kterou nesporně bude mít v noci při vnitřním nasvětlení jednotlivých kuželů. Otázkou zůstává, zda by autoři dokázali toto nasvětlení realizovat tak, aby neprosvítala vnitřní příhradová  konstrukce, což by celý efekt totálně degradovalo. Při hodnocení návrhu porota zpochybnila uvedené finanční náklady na realizaci, které se zdají ze strany autora vysoce podhodnocené.
_
Robust je č. 22:

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

ČESKÝM VÁLEČNÝM LETCŮM V LÉTECH 1939 – 1945 V RAF

Never in the field of human conflict was so much owed by so many, to so few.
(Winston S. Chruchill, August 20, 1940 – complimenting the Royal Air Force during the Battle of Britain)

Ještě nikdy na poli lidského konfliktu nedlužilo tolik lidí tak mnoho tolika málo lidem.
(20. srpna 1940 – když děkoval pilotům R.A.F. za vítěznou “Bitvu o Anglii”)

Věnováno těm, kteří odešli od svých rodin.

Těm, jejichž rodiny byly vystaveny smrtelnému nebezpečí.

Těm, kteří byli ve své zemi odsouzeni k trestu smrti a na něž nedlouho po návratu čekalo vězení a perzekuce.

Těm, kteří ze své země, svého kontinentu, viděli pouze obláčky protileteckých šrapnelů či světla protileteckých pátracích reflektorů.

Pomník zobrazuje kontakt těchto mužů/hrdinů s jejich rodnou zemí. Kontakt fyzický, reálný, skutečný, často jediný, který v této době měli, kontakt skrze pátrací světlomety protivzdušné obrany.

Protože se v tomto řešení jedná o zobrazení světla – nehmotné substance velmi hmotným způsobem, je dodržen kontrast mezi jím a velmi hmotným trupem letadla, které je naopak přítomno pouze v obrysech, siluetou obtištěnou do hmoty kuželů světel pátracích reflektorů, svým „stínem“. Tak jako ti, jež je pilotovali, jsou pouze již nehmotnou vzpomínkou…

a/ urbanistické řešení

Z hlediska urbánního řešení se jedná o poměrně univerzální tvar, který je de facto možné umístit kdekoliv. Památník je koncipován jako solitér, který má fungovat na libovolných místech a je schopen odpovídající vizuální interakce ve všech svých pohledových osách.

b, c/ zdůvodnění architektonického řešení na základě materiálového a technologického řešení

Samotná konstrukce 3 světelných kuželů je provedena ze semitranslucentního/poloprůsvitného betonu. Charakter jeho povrchu zblízka i z dálky může připomínat lehkou průsvitnou textilii nebo velmi hustou síť pletiva. Tento materiál nemá výrazně nosnou funkci, je proto v tomto případě zevnitř nesen ocelovou příhradovinovou konstrukcí. Zhmotněné kužely světla jsou duté, složeny každý ze šesti metrových kusů skruží. Na svém vrcholu jsou uzavřeny ocelovým víkem, které nese světla pro vnitřní nasvětlení kuželů v nočních podmínkách. Z našeho i uživatelského pohledu je žádoucí, aby kužely byly výrazněji nasvětleny ve své horní části než u své paty. Tato konfigurace umístění světel protismyslově na vrchu kuželů lépe odpovídá výslednému efektu, kdy v případě, že se světlo dotkne mraků, či letadla, je díky optickému odrazu lépe viditelné. Díky charakteru světlovodivých prvků, což jsou akrylátová vlákna v nepravidelném rastru, která velmi dobře přenáší světelné podněty, mohou být odlesky z vnitřních lamp viditelné i ve dne.

Konstrukční řešení je klasické, s ocelovou nosnou příhradovinovou konstrukcí do základových patek/pilot pro každý jeden sloup zvlášť, tak aby se v případě nově vyvstalých skutečností se zakládáním, podzemními technickými sítěmi apod. dalo s pomníkem posouvat, ale beze ztráty jeho výtvarného výrazu a efektu. Všechny části z poloprůsvitného betonu budou provedeny ze segmentů v hale a sestaveny na místě s dočistěním a retušováním veškerých spár.

V místě křížení světelných kuželů s odrazem/“stínem“ letadla je letadlo provedeno tak, že je nejlépe čitelné v bodě svislého průmětu letadla na zem. Naopak z dálkových pohledů je letadlo spíše tušené, jedná se o prvek překvapení a vyvolání zájmu, aby se kolemjdoucí zaujat neobvyklým tvarem, měl chuť přiblížit a pátrat po účelu a důvodech, hledat odpovědi… V tomto případě je potřeba podotknout i skutečnost, že svislý průmět letadla je velmi snadno proveditelný při výrobě kuželů. Jedná se o průmět dvou valců, jeden s kruhovým půdorysem a druhý s půdorysem ve tvaru letadla. Tvar letadla je zjednodušen do obecné formy válečného letadla z období druhé světové války, nemusí být nutně stíhacím ani bombardérem.

Přístup k pomníku je řešen jednou cestou – linkou, která běží ze směru hlavní křižovatky a probíhá pod pomníkem, kde vzápětí skončí. Vytváří prostor pro účastníky pietních akcí.  V místě pod „stínem letadla“ je v betonovém povrchu chodníku zalit text z nerezových liter písma: ČESKÝM VÁLEČNÝM LETCŮM V LÉTECH 1939 – 1945 V RAF. Při pohledu na zem a vzhůru je pointa celého pomníku přítomna v jednom místě… Vzniká spojení, kontakt s těmi, kterým je pomník věnován.

Back to Top