robust_patton_anims

Competition: October 2009 / Cooperation: Mgr. Cyril Říha, Ph. D.

 

památník generál Patton plzeňROBUST architecturearchitekti památník plzeň

 

 

___________________________________________________________________

Libreto:

Generál a čára přes Evropu

Klíčová slova: linie, výjimečná osobnost, odkrývání prekérnosti, překvapení

Motto: Veďte mě, následujte mě, nebo mi jděte z cesty (George S. Patton)

Koncept: (členění: základní myšlenka – figura – linie – proměnlivost – výroky – překvapení)

Předkládaný památník George S. Pattona spojuje abstraktní motiv čáry s motivem figurálním, který je rovněž tvořen linkou. Klíč k celému objektu tedy zní: vše je jedna linie. Záměrně používáme tuto zkratku pro zesílení celkového působení. Významově památník jako celek představuje komplikovanou osobnost generála, jehož osud poznamenaly abstraktní, válečné linie.

Figura je omezena na siluetu válečného stratéga, na jehož hrudi lze tušit dalekohled. Silueta se vynořuje ze třináctkrát lomené linie představující abstrahovanou demarkační čáru rozdělující území Československa na sféry dosahu spojenecké a sovětské armády (SZ-JV linie víceméně kopírující západní hranici republiky posunutou cca. 60 km na západ v ose měst Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice). Čáru, na níž se neobyčejně rychlý postup (sled momentů překvapení) armády generála Pattona zastavil. Jedenáctiměsíční anabáze Evropou od vylodění v Normandii (6. 6. 1944) se končí osvobozením Plzně (6. 5. 1945). Plánovaný cíl boje o Prahu musel být kvůli dohodě mocností opuštěn. V památníku je tak figura generála umístěna na výběžku křivolaké linie, v místě, které na mapě demarkační čáry odpovídá městu Plzni. Stojící silueta zde (melancholicky) hledí do dálky vstříc Praze, kde mezitím pomáhali v osvobození města ruské vojenské jednotky (vlasovci) pod vedením rozporuplné osobnosti generála Andreje Vlasova.

Generála, jehož místo bylo vždy v první linii, ženoucího před sebou německé armády tempem skoro soutěžním (viz jeho soutěžení s Montgomerym), najednou zadrží administrativní rozhodnutí vyšší moci. Honící pes se ocitá na řetězu, je držen jako na šňůře na náhle vytvořené hraniční čáře. Víceznačný motiv linie tak koncentruje celé drama příběhu George S. Pattona. Neobyčejný muž a linie. Rozdíl měřítek (1:1 v případě siluety generála, tj. figura v životní velikosti, versus 1:10 000 v případě demarkační čáry) záměrně umocňuje „velikost“ generála, který je s linií spojen, přesto z ní vizuálně výrazně vystupuje.

Památník se snaží svou vizuální proměnlivostí vystihnout též prekérní povahu oné linie – demarkační čáry. Linie, která byla sice „jen“ čárou na mapě, přesto však rozhodla na několik desetiletí nejen o osudu Československa, ale i Evropy a v nejzazším důsledku rozdělila i celý svět. Po válce se posouvá o 60 km západně a zhmotňuje se v železnou oponu. I na tuto souvislost odkazuje použitý cortenový plech.

Abstraktní hranici, kterou zviditelňovaly zastavené spojenecké armády, se pak komunistický režim snažil smazat, a tak se 45 let v Plzni zdejší školáci učili, že zde žádní američtí vojáci nebyli. Památník chce proto tuto historickou linii opět vynést na světlo. Její osudy (chvíli viditelná, chvíli neviditelná; chvíli zásadní, chvíli upozaďovaná) památník vyjadřuje světelným pulzováním diod v proměnlivých intervalech.

Klikatou linii a figuru generála propojují citáty vepsané do povrchu čáry. Upozorňují na jedinečnou, byť komplikovanou osobnost generála, který proslul mj. i svými provokativními výroky. Geniální taktik s často netaktickými či netaktními proslovy. Památník nehodlá tuto vrstvu jeho osobnosti obrušovat a přibarvovat. Vede nás přesvědčení, že jen člověk s neortodoxními názory byl schopen tak neobyčejné akce. Motiv odkrývání prekérnosti se tak objevuje i v této fazetě památníku.

Citáty čtené na nikoli rovné lince by měly vyvolávat otázku, co lomená linie znamená. Význam demarkační čáry památník přímo neodhaluje, ve spojení s generálem Pattonem je ale dostatečně srozumitelný. Pochopení by nemělo být okamžité, spíše přijít po chvíli. „Aha“ efekt, moment překvapení je zde i v souvislosti s Pattonovou válečnou strategií žádoucí.

_

George S. Patton – Selected quotes – Used on Demarcation Line:

No bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country.

Better to fight  for something than live for nothing.

If everyone is thinking alike, someone isn’t thinking.

Succes is how high you bounce when you hit bottom.

_

ROBUST architecture

Back to Top