MODERNIZACE SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU PODOLÍ / Objemová studie přístavu Podolí vznikla pro vlastní výstavbu, rekonstrukci a přestavbu nových i stávajících objektů v kontextu proměny, modernizace a rozvoje areálu podolského přístavu jako celku. Prioritou je zachování možnosti provozování vodních sportů pro běžné občany Prahy a rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže.

pristav podoli revitalizace rekonstrukce