LÁVKA HOLEŠOVICE – KARLÍN / Soutěžní návrh lávky pro pěší a cyklisty spojující Holešovice s Karlínem přes ostrov Štvanice. Masivnost konstrukce a množství podpěr je omezeno na minimum. Jedná se o dva mírně vzedmuté oblouky mezi říčními břehy a ostrovem, které lze jednoduše nakreslit či pojmenovat jako siluetu rozepjatých ptačích křídel.

lavka holesovice karlin_uvod