VÝSTAVA HUDBA & POLITIKA V NÁRODNÍM PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ / (Music & politics exhibition National Museum – National Memorial on the Vítkov Hill) Výstava Hudba a politika přibližuje návštěvníkům hudbu jako fenomén s významnou politickou funkcí. Zabývá se hudbou ve vztahu k revoluci, válce, hudbou ve službách politické propagandy, hudbou jako symbolem státnosti, represí v hudebním životě i rolí hudby a hudebních celebrit v současné politické kampani.

vitkov_pamatnik_uvodni1