MIKULČICE – OSTROVNÍ HRAD A SÍDLO MOJMÍROVCŮ / návrh nové expozice v Mikulčicích. Leitmotivem koncepce výtvarného řešení výstavy je umístění dřevěných člunů, 2 monumentálních prvků výstavy na střed sálu, do plynoucí řeky, do tekoucího prostoru. Jedinečnost těchto předmětů, provázanost s vodou jako jejich konzervačního prostředku a zároveň řeky, nositelky života, kolem které se odehrával život tohoto místa. Prostor výstavního sálu je definován dvěma břehy po delších stranách, konkávně prohnutých, které akcentují plynulost pohybu vody.

mikulcice expozice robust