STUDIE MIKULÁŠSKÉ ULICE V KRNOVĚ / Ulice Mikulášská vznikla jako spojnice hlavního vlakového nádraží a centra. Na jednom konci této osy máme dominantu kostela SV.Martina a na druhém proluku po historické budově hl.nádraží, která byla již třikrát přestavována a tím došlo ke změně polohy a jejímu posunu mimo hlavní pohledovou osu. Jsou zde situovány důležité stavby z pohledu společenského a kulturního života města jako Městské divadlo, Evangelický kostel, výstavní palác Silesia a školy. Mikulášská ulice má ale charakter primárně obytný.

mikulasska_krnov_robust_uvod

mikulasska_krnov_robust_02

mikulasska_krnov_robust_03

mikulasska_krnov_robust_01

mikulasska_krnov_robust_04