ZNEUŽITÁ MUZEA – VÝSTAVA V NOVÉ BUDOVĚ NÁRODNÍHO MUZEA / Prostorové a výtvarné rozvržení výstavy, která se zabývá šířením komunistické propagandy prostřednictvím muzejních institucí.