RODINNÝ DŮM NA NÁVSI/ Návrh rodinného domku, který je součástí uliční linie tvořenou převážně dvoupodlažními stavbami. Architektonické řešení vychází z půdorysné stopy zbouraného objektu ve tvaru písmene L. Objekt je rozdělen na dvě části a to podnož, obsahující průjezdnou garáž a obytné prostory otevřené do zahrady a vrchní část s pokoji a střešní terasou.