SPORTOVNÍ HALA – NOVÁ PAKA / Soutěžní návrh sportovní haly u gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Nové Pace. Částečně skrytá poloha v zadním zahradním traktu na křížení podélné osy domova mládeže a hlavní osy gymnázia je přirozená, bez negativního dopadu na charakter a strukturu okolní zástavby

sportovní hala Nová Paka soutěž