NÁVRH HROBKY / Betonový rám s ocelovou výstuží ve tvaru elementárního obrysu domu. na půdoryse hranice hrobu, dům symbolizující příbytek mrtvých je zároveň alegorií dveří mezi naším a jejich světem. Koncept minimalistického přístupu návrhu oproštěného od zdobného detailu tak nechává vyznít síle sdělení a vytváří velmi snadno zapamatovatelný motiv. Přístup do samotného hrobu k urnám a rakvím tak zůstavá neměnný – krycí betonová deska nesoucí travnatý drn..

hrobka robust henry_horelica