hlavni namesti krnov soutez

Hlavní náměstí v Krnově – architektonická soutěž

Architektura je prázdný prostor a záleží na tobě, abys jej definoval. Prázdný prostor je jednou z nejdůležitějších věcí vůbec. “Architektura a město“ – Luigi Snozzi 2005

Prvotní koncepční úvaha o krnovském náměstí vychází z rozhodnutí, zda jeho zvětšenou plochu vzniklou po asanaci zastavovat, či nikoliv. Vzhledem k tomu, že v Krnově je proluk a podobných míst vzniklých zběsilou demolicí a ničením německých historických stop celá řada, rozhodli jsme se o variantě zástavby na náměstí v této fázi neuvažovat. Místa, která těmito zásahy utrpěla, jsou z hlediska budoucího rozvoje pro město důležitější, než okamžitá zástavba náměstí. Náměstí má v současnosti ohraničené všechny své strany a poměrně jednoduchým způsobem je lze potvrdit a celé náměstí definovat.

krnov hlavni namesti soutez robust

Navrženým řešením tak reagujeme na stávající tvar a obvod náměstí, které se svojí velikostí podobá velkým náměstím jinde v Čechách. Na náměstí pokládáme „koberec/záplatu“, pravidelný obdélník o rozměrech 140x90m, který tvoří hlavní plochu náměstí se šperkem špalíčku radnice. Okolo něj obíhá jednosměrná komunikace pro automobily jedoucí proti směru hodinových ručiček. K její vnější hraně jsou na severní, východní a západní straně přisazena parkovací stání. Parkovací stání jsou na každé páté pozici osazena stromem, které tak dohromady tvoří jednostrannou alej. Vzniklý prostor mezi parkovací alejí a fasádami domů do náměstí tvoří široké chodníky s místem pro předzahrádky na všech světových stranách náměstí a na jeho severní straně i pro dnešní cyklostezku. Jedná se tedy o klidný středové jádro a kolem něj usměrněné obíhající komunikace.

krnov namesti pudorys soutez

Samotný „koberec/záplata“, tvoří střed – hlavní plochu náměstí, které rámují komunikace kolem. Střed se prostřednictvím rastru, kde osnova je tvořena šesticípou hvězdou a okraje dlažby tvoří látkovou záplatu, formálně odkazuje na bohatou textilní historii města. Ten dále nese hlavní prostorové prvky jako jsou kašna/fontána, pomník Leopolda Bauera, pobytový mlatový prostor se stromy, prostor pro veřejná shromáždění i pódium. Díky pravidelnému, pravoúhlému tvaru středu náměstí a naopak mírně nepravidelným fasádním frontám tak na severní straně náměstí vzniká nálevkovitý prostor intimnějšího charakteru. Díky pevnému středu vynikne jeho měkký obvod a náměstí získá svoji jasnou formu a čitelnost. Dochází tak k nadechnutí fasádních front, vzniká příjemný pobytový prostor po obvodu i uvnitř náměstí. Parkovací plochy lemující silnici jsou přerušovány v místech vyústění ulic, domovních pasáží, významných vstupů.
krnov namesti soutez

krnov namesti soutez ondrej busta

Pobytové plochy na vnitřní i vnější ploše náměstí jsou děleny na čtyři hlavní zóny. Severní, která je mimo hlavní středovou plochu „koberce/záplaty“ a která podobně jako západní a východní má půdorys protáhlé pilulky, se stromem na jednom a pítkem na druhém konci. Všechny tyto plochy jsou vymezeny mlatovým povrchem. Západní pobytová plocha je nejdelší, běží od severu k jihu, na vzdálených koncích je památník Leopolda Bauera, který je osazen na přibližně stávající pozici, a pítko. Východní pobytovou plochu tvoří shluk stromů s jedním dominantním platanem. Všechny stromy mají kolem sebe kruhové lavičky a jsou to defacto altány tvořené korunou stromu. Shluk stromů v této nejširší zóně vysoké zeleně, vytváří chráněné zákoutí jež umožní klidný odpočinek i na rušné ploše náměstí. Nízká zeleň jako traviny, křoviny, které zamezují výhledu a vytváří nepřehledná zákoutí nejsou v návrhu použity.

krnov namesti soutez koncept1

koncept –  náměstí obdelníkového tvaru se střiženými okraji jako záplata na zbourané bloky domů odkazující na textilní historii

krnov namesti mobiliar soutez

trvalé prostorové prvky náměstí – ostrov se stromy//ostrov s pomníkem Leopolda Bauera s pítkem // fontána – mlhoviště, brouzdaliště (soutok Opavy a Opavice) // kolostavy // pítka – voda z Opavy a voda z Opavice : ) // mobiliář a strom s kulatou lavičkou

krnov namesti trhy a podium

schémata pro umístění trhů a pódia nebo jeviště pro různé kulturní akce

porovnání velikostí náměstí v Čechách:

Karlovo náměstí v Praze 530×150 79500 m2
Václavské náměstí v Praze 750×60 45000  m2
Náměstí republiky v Plzni 190×140 26600  m2
Náměstí v Jihlavě 330×90 29700  m2
Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích 133×133 17690  m2
Náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě 150×130 19500  m2
Karlovo náměstí v Třebíči 360×50 22000  m2
Hlavní náměstí v Krnově 180×120 21600  m2

http://krnov.cz/architektonicka-soutez-proverila-moznost-dostavby-namesti/d-27441

https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/hlavni-namesti-v-krnove201c