LÁVKA PŘES LABE V HRADCI KRÁLOVÉ

Lávka přes Labe v Hradci Králové

koncept
Funkcí a smyslem každé lávky či mostu je spojení dvou protilehlých břehů. Naším konceptem je spojení břehů ve smyslu nejen pouze fyzického konstrukčního propojení, ale i faktického pokračování zeleně a charakteru břehu.

Oba řešené přírodní břehy s městskou zelení, trávníky a alejemi jsou cenným krajinným prvkem v této části města. Navrhujeme tento jejich vklad ještě více podpořit protažením obou břehů nad hladinu Labe. Plynule pokračující parter nábřežní zeleně, který opticky propojuje oba břehy. Samotná konstrukce lávky ukrytá v zeleni tak splývá se svým okolím i pozadím a stává se pro člověka skoro neviditelnou, respektive rozostřenou. Nejedná se ovšem o optický trik se zrcadly, který by byl matoucí jak pro člověka, tak městskou faunu, ale skutečný o městský biokoridor, byť malého roměru, a o rozvoj přírodního prostředí ve městě.

Jednoduchý konstrukční princip obloukové lávky z předpjatého betonu je v tomto případě nosičem další přidané funkce, a to květinového/travního záhonu s charakterem podobným svému nejbližšímu okolí. Vytváříme tak visuté zahrady – nový městský prvek, který je charakteristickým a snadno zapamatovatelným orientačním bodem ve struktuře města. Květinová lávka, zelená ikona.

Splynutí obou břehů za použití klasických konstrukčních i technologických postupů je i přesto moderní a výjimečné. Jednoduchý design konstrukce lávky by obstál i ve své základní podobě, to by ovšem bylo pouhým technokratickým řešením neobohacujícím své místo vzniku i širší okolí. Je inspirací v obyčejném a přináší nové a nezažité. Podporuje kvalitu nábřeží, kde bude příjemné sedět a kochat se pohledy do zeleně.

výsledky: http://www.hradeckralove.org/urad/vysledky

Special thanks to all cooperators: b2kdesign.cz, rougeatelier.com, Cyril Říha

robust lavka pres labe v hradci kralove 4

robust lavka pres labe v hradci kralove 5

robust lavka pres labe v hradci kralove 1

robust lavka pres labe v hradci kralove 3

robust lavka pres labe v hradci kralove 2