malostranské náměstí praha soutěž

Architektonické řešení – idea – Malostranské náměstí není náměstí, je parkoviště. V současnosti je pokryté souvislou vrstvou aut, svým ochranným filmem, který zabraňuje člověku jej požívat jako veřejný prostor. Lze pouze procházet, smýkat se kolem – mezi auty, podél stěn. Návrh celku vychází z logiky prvotního vyřešení vrstvy aut – parkování a průjezdných cest. Každá další vrstva jako stromy, lampy, mobiliář, povrchy již není de facto podstatná. Jsou šperkem na dekoltu historie náměstí, jejíž kvalita a charakter místa potřebují pouze očistit, uhladit, pohladit, odkrýt. Není potřeba je hledat ani tvořit, jsou tam. Neustále. 

Vyčištění spodního náměstí od dopravy v klidu a posun parkovacích pruhů na západní stranu horního náměstí tak vytváří dvě volné nezávislé plochy, veřejná prostranství bez dalších omezení. Obě tyto plochy jsou sjednoceny texturou dlažby, jež je mozaikou různých vzorů pražské dlažby. Celá řešená plocha náměstí je pak sjednocena do jedné výškové úrovně bez obrubníků, pouze s rozdílnými texturami dlažby pro snažší orientaci a vymezení funkcí prostoru. Plochy vně silnice obkružující horní a dolní náměstí jsou potom dlážděny jedním klasickým vzorem pražské dlažby. Silnice samotná je dlážděna kočičími hlavami.

Městský mobiliář – vzhledem ke koncepci řešení, vyčištění a následného volného užití prostoru je mobiliář v návrhu řešen dvojím způsobem. Jeden trvalý, modelovaný jako součást pochozích povrchů a druhý mobilní. První ve formě schodu, lavice zakončené posezením pod stromem. Schod v dlažbě, zářez v mírně svažité ploše náměstí, kolmo k jeho podélné ose. Posezení pod stromem na dřevěné palubě. Mobilní mobiliář formou parazitického nábytku, volný design, který je možno libovolně obměňovat, přenášet. 

Zeleň – stromy – zakončují linie schodů, lavic. V cik-cak rastru vytvářejí intimní prostředí pro odpočinek i prostor pro kulturní vyžití ve městě. Lavice – schody jež stromy ohraničují, mohou sloužit jako tribuny i fixní prvky pro trhové stany. 

Veřejné osvětlení – lampy – svým charakterem nenápadné, funkční, umisťované v linii schodů a stromů, pokrývající v rastru celou plochu náměstí. Jednoduché, reprezentativní, tak jako prostor, který osvětlují. 

Pomník maršála Radeckého navrhujeme umístit takřka na jeho původní místo. V místě navrženého ostrova mezi tramvajovými kolejemi a silnicí vytváří dominantu a logický hraniční bod náměstí.

Výsledky soutěže: https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/malostranske-namesti-v-praze

perspertiva_01

perspertiva_02

PTACI PERSPEKTIVA

view with stage

view with markets

detail 2

detail 1