mysarium narodni muzeum

architektonické a výtvarné řešení

Prostorové řešení chodby vychází z požadavků na odpočinkové vytvoření zóny s herními prvky pro děti ve věku 4-8 let. Návrh využívá konstrukčního členění chodby k rozdělení na jednotlivé herní oddíly. Ke každému nosnému sloupu je přiřazena jedna trojúhelníková dělící stěna s jinou funkcí. Přisazení herních prvků k prosklené fasádě taktéž využívá optického propojení s vnitřním atriem, které bude později funkčně začleněno do této zóny. Trojúhelníková stěna vytváří dojem pevného členění při podlaze, ale na druhou stranu není přisazena až ke stropu a nezamezuje tak funkci instalovaného osvětlení a čidel. Vizuálně pomáhají taktéž vyčlenit herní zónu z prostoru chodby barevné koberce rozměrově navazující na spodní podstavu trojúhelníkových stěn. Členěním těmito stěnami vzniká šest prostorově oddělených částí. Inspirace pro grafické řešení vychází z knížky Dlouhá noc muzejní myši, kde hlavní postavou je myš a holub.

Myšárium – Národní muzeum (nm.cz)

dětský koutek architekti architektura
myšárium národní muzeum architekt
nejznámější architekti výstav
výstavnictví a expozice dělají architekti