navrh hrobky henry

Odpočívej v pokoji 6m2

Betonový rám s ocelovou výztuží ve tvaru elementárního obrysu domu. Na půdoryse hranice hrobu, dům symbolizující příbytek mrtvých je zároveň alegorií dveří mezi naším a jejich světem. Koncept minimalistického přístupu architektonického návrhu oproštěného od zdobného detailu tak nechává vyznít síle sdělení a vytváří velmi snadno zapamatovatelný motiv. Přístup do samotného hrobu k urnám a rakvím tak zůstává neměnný – krycí betonová deska nesoucí travnatý drn. Betonový samonosný rám s ocelovou výztuží o průřezu čtverce 200x200mm – povrchová úprava: pohledový beton – kotveno ocelovými trny k základovému pasu, lemu hrobky. Varianty možného řešení tabulky nápisů s daty a jmény zesnulých / corten, nerez – tabulka nezasahuje přehnanou měrou do vyznění celku, ale je umístěna tzv. “na očích”.

údržba vymezené plochy dle přání klienta, plané traviny bez údržby, sečené srpem, ….

hrobka architekti Henry Hořelica

hrobka robust architekti

 

Vícegenerační, nízkoenergetický, bezbariérový …

Ocelové pláty / corten / ve tvaru elementárního obrysu domu, řazeny za sebou jako kartotéka. každý může mít svůj list v kartotéce se svým jménem – listy mohou čekat na své patrony nebo postupně přibývat, jak bude zapotřebí… Tato forma náhrobku je určena jako stéla pro urnový hrob a opět dům symbolizující příbytek mrtvých je zároveň alegorií dveří mezi naším a jejich světem. Koncept minimalistického přístupu návrhu oproštěného od zdobného detailu tak nechává vyznít sílu sdělení a vytváří velmi snadno zapamatovatelný motiv. Přístup do samotného hrobu k urnám zůstává něměnný – krycí betonová deska nesoucí travnatý drn. Ocelové, programově reznoucí / cortenové / pláty na šířku urnového hrobu a výšce cca 1m – kotveno zapuštěním do betonového základového pasu v lemu hrobu.

náhrobek design architekti

Odpočívejte v zeleni!

Ničím nerušený výhled! Betonový rám s ocelovou výstuží na na půdorysné stopě hrobu. Prolomený obrys s jedním zvednutým rohem směřujícím k nebi, nekonečný obvod symbolizující tok věčnosti a naději v zármutku. Koncept minimalistického přístupu návrhu oproštěného od zdobného detailu tak nechává vyznít sílu sdělení a vytváří velmi snadno zapamatovatelný motiv. Přístup do hrobu k urnám a rakvím tak zůstává tradičně neměnný – rám náhrobku může být spojen se samotnou krycí betonovou deskou hrobu, které lze společně odsunout. případně rozdělit v bodě lomu na více částí menší váhy. Betonový samonosný rám s ocelovou výztuží o nestejné výšce průběhu horní hrany – povrchová úprava: pohledový beton – kotveno cementovou maltou k základovému pasu, lemu hrobky nebo krycí desce.

 soutěže Funerální design

hrob design realizace

S návrhy hrobek jsme se zúčasnili soutěže Funerální design