nová expozice v Mikulčicích / Mikulčice – ostrovní hrad a sídlo Mojmírovců

Mikulčice – ostrovní hrad a sídlo Mojmírovců / návrh nové expozice
Leitmotivem koncepce výtvarného řešení výstavy je umístění dřevěných člunů, 2 monumentálních prvků výstavy na střed sálu, do plynoucí řeky, do tekoucího prostoru. Jedinečnost těchto předmětů, provázanost s vodou jako jejich konzervačního prostředku a zároveň řeky, nositelky života, kolem které se odehrával život tohoto místa. Prostor výstavního sálu je definován dvěma břehy  po delších stranách, konkávně prohnutých, které akcentují plynulost pohybu vody. Přes oblouk mezi podlahou a zadní kratší stěnou dochází k prolnutí obrazu zadní velkoplošné projekce, která je zamýšlena jako přetékající na celý prostor, podlahu i stěny dle potřeby. Proto, když návštěvník vstoupí, nevidí vždy stejnou expozici. Dochází tak k interakci návštěvníka, k jeho překvapení a postupného zatažení do děje výstavy. Uvnitř se divákovi dostává šance přesunu v čase, vyplutí  proti jeho proudu – celý sál je řekou času. Amorfní, v době projekce těžko identifikovatelný prostor bez konce je silným, zapamatovatelným prožitkem. Objekty za sklem velkoprostorové vitríny jsou členěny dle kurátorského libreta a jejich instalace podporuje břeh řeky, postupně odhalující další své poklady.

Barevnost sálu je podřízena celkovému vyznění exponátů a vizuálním video i audio efektům. Tmavý prostor, tmavé stěny, které podpoří efekt projekce a akcentaci jednotlivých prvků expozice, instalace podle potřeby scénáře a příběhu. Stěny a strop pomocí nátěru, podlaha plošnou krytinou – přírodní marmoleum apod. Sokly a další instalační prvky – mdf desky s tmavou povrchovou úpravou. Grafické řešení panelů, popisek, atd. navazuje na architektonickou část.

Velké plochy zasklení jsou navrženy z ohýbaných tvrzených skel s bezpečnostní úpravou. Jejich části mohou být, tam kde to lze, perforované, nebo přerušené a otvíravé. Zároveň slouží jako nosiče dalších audio/video prvků – sluchátka, lcd… Na zadních stěnách vitrín budou umístěny velkoformátové grafiky a perexy textů pro jednotlivá témata. Způsob vystavování některých předmětů či diorámat navrhujeme přes vrstvená skla – viz grafické přílohy.

Celkový efekt bude dotvořen velkoformátovou projekcí na všechny stěny expozice, která je zároveň dalším edukačním prvkem. Její role tak není pouze emocionální a samotný prostor bude silou svého architektonické řešení fungovat i bez ní. Může tak docházet k totální změně charakteru výstavní scény od naprosto statické, tiché, zádumčivě tajuplné až po divoce bouřící a explozivní.

http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/

nová expozice v mikulčicíchMIKULCICE_expozice_02 MIKULCICE_expozice_03 MIKULCICE_expozice_04 MIKULCICE_expozice_05