pribeh dreva kacina

Muzeum českého venkova – zámek Kačina

architektonické a výtvarné řešení

Kabinet kuriozit v abstrahovaném/zjednodušeném a výtvarně čistém zpracovaní. Každá místnost má svoji stěnu kabinetu, která je nosičem informací. Její poloha na diagonálu oproti půdorysu místnosti na ni strhává návštěvníkovu pozornost, není nutné být přímo popisný ani udivovat množstvím. Stěna je edukativní platformou, která v sobě nese i většinu interaktivních prvků. Mimo stěnu lze pracovat se sokly, podstavci, které s ní mají shodný charakter. Výstavní stěna je složena z modulů, které fungují jako police a šuplata, případně jako plné boxy pro umístění textu, podsvícení apod.

moc pěkná výstava od architektů

Expozice je navržena se třemi vrstvami informací – první je pro návštěvníka, který pouze prochází a prohlíží si jednotlivé předměty a texty. Druhou vrstvou jsou edukativní interaktivní analogové hry a příklady umístěné v boxech a šuplatech. Třetí linkou je hra “Najdi páchníka”, kdy v každé místnosti je někde schováno tlačítko v podobě tohoto brouka ve skutečné velikosti. Po jeho objevení a zmáčknutí se spustí projekce, audio, otevře se šuple, zhasne světlo, rozsvítí se poličky modrým světlem, to odkryje další texty atd., a návštěvník má šanci se dozvědět informace vedoucí k vyluštění tajenky… Expozice je cílena na rodiny s dětmi a toto je způsob jak zabavit všechny věkové kategorie. Materiálové řešení předpokládáme pro korpus DTD s laminovým povrchem, abychom neprodražovali výrobu fundusu a získali prostor pro samotné interaktivity. Tento materiál má být charakterově co nejdále od skutečného dřeva umístěného v expozici pro větší kontrast. Příběh dřeva je tak psán samotnými exponáty, ne policemi a sokly, aby představené objekty dostali více prostoru.

Příběh dřeva na zámku Kačina – YouTube

Příběh dřeva – Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (nzm.cz)

architekt navrhl skříně pro výstavu
skloubení grafiky a architektury ve výstavě
důležitý prvek v architektuře je světlo
dřevo v architektuře a výstavnictví
krásná architektura zasněženého  zámku Kačina kde se konají výstavy a expozice