radnice praha 7 soutez

NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7 – Bilboard s logem Prahy 7 na střeše budovy není pevnou součástí stavby, ale je pouze dočasnou demontovatelnou konstrukcí, jež dům vhodně doplňuje. Vytváří charakteristický prvek, dominantu Holešovic, maják, který usnadní orientaci. Je to věc, která se nemusí uskutečnit, ale pokud ano, pro dům se stane vizuální vzpruhou. V tomto případě by mohlo proběhnut územní rozhodnutí na samotnou konstrukci bilboardu, nezávisle na procesu samotné stavby. Průčelí domu s tímto prvkem navíc získává další rozměr, symbol.

Navržené dispoziční řešení nové radnice reaguje na požadavky a funkční schémata současné veřejné správy a zároveň se snaží být připravené i na následující digitální léta 21. stole . Je kompaktní, utilitární a v podstatě velmi jednoduché. Základním principem je zachování pozic stávajících vertikálních komunikací a vytvoření obchozího jádra uprostřed dispozice. Koridor kolem jádra plynule přechází do čekacích prostor. Tento systém je aplikován na všechna nadzemní podlaží vyjma posledního patra a střechy z důvodu jejich menší půdorysné stopy. K fasádě jsou tak po celém jejím obvodu řazeny kancelářské prostory, schodiště a čekací prostory.

Zásadním podlažím je vstupní přízemí. Hlavní vchod je ponechán v současné poloze a nově příchozí vstupuje do velké haly s kavárnou a informačním pultem. Vidí přehledně vertikální komunikace a přímo pro němu sví přepážky průkazů a matriky. Vstupní hala je řešena jako jedna chráněná úniková cesta s přetlakovým odvětráním. Po schodišti nebo výtahem, jež jsou součástí vstupní haly, se dostane do podzemního patra, kde je kromě technického zázemí umístěna galerie. Ta zaujímá 1/3 plochy a je nasvětlena anglickými dvorky podél jižní fasády.

Dům slouží veřejnosti nejen během pracovní doby, ale i po jejím skončení. Podzemí, přízemí a střecha mohou být přístupné dle potřeby veřejnosti . Zelená střecha jako relaxační prostor s kuřárnou pro zaměstnance během dne i jako vyhlídka a multifunkční komunitní prostor pro veřejnost odpoledne.

Parkování aut je řešeno defacto stejně jako dosud, parkování kol zaměstnanců je řešeno podél obvodové zdi parkoviště na východní straně. Všichni zaměstnanci poté vstupují zadním vchodem do budovy, kde se mohou v podzemním patře vysprchovat nebo odejít do svých kanceláří. Klienti úřadu mají pro svá kola stojany přímo před budovou podél celé severní fasády.

Lehký obvodový plášť radnice má vyjadřovat její transparentnost a otevřenost a přitom nadčasovost. Jedná se o dvouplášťovou konstrukci s vnější vrstvou z perforovaného eloxovaného plechu / pletiva.

Robert Damec, Ondřej Busta

spolupráce: Tomáš Fejkl, Victoria Petsagkouraki, Pavel Rous

radnice praha 7 robust soutez_koncept

radnice praha 7 robust soutez_01

radnice praha 7 robust soutez_02

radnice praha 7 robust soutez_03

radnice praha 7 robust soutez_04

architektonické studio robust