rekonstrukce podkroví

architektonické a výtvarné řešení

Řešený dům se nachází na okraji městečka Katovice, okres Strakonice, rozkládajícího se na březích řeky Otavy. Situován v blízkosti nádraží pod železničním náspem, na rovinné parcele jako zděná jednopodlažní stavba řadového domku se sedlovou střechou orientovanou podélně k ose ulice. Postaven pravděpodobně v době dvacátých, třicátých let minulého století. Osa střešního hřebene je orientována severojižně s fasádou do ulice na východ a do zahrady na západ. Objekt má vstupní vchodové dveře z ulice a zároveň vratový průjezd do zahrady. Zahrada je dělená do dvou částí, dvůr a zahrada, na dělící hraně se zděnou kůlnou. Je ukončena terénní vlnou železničního náspu, lemována z obou stran sousedními pozemky řadových domů se zahradami.

zajímavá rekonstrukce podkroví

Zadáním klienta bylo vytvořit studii na obytné podkroví s pokoji pro dceru a syna, hostinským pokojem, čajovou kuchyňkou a samostatným sociálním zázemím s vanou. Část půdy situovaná nad průjezdem zůstane půdou bez stavebních zásahů a úprav pro uskladnění všeho, co chalupaření v těchto místech přináší. Návrh přestavby domu vychází z tvaru stávajícího objektu, jeho orientace a z vlastností daných lokalitou. Největší důraz byl kladen na skloubení požadavků klienta o bezkonfliktní provoz podkroví a dostupné pořizovací náklady

rekonstrukce půdních prostor

Architektonické řešení je dáno umístěním nového schodiště podél nosné zdi oddělující od sebe chodbu a hlavní ložnici v přízemí. Půdorys podkroví je rozdělen ve smyslu stávajících pevných vazeb krovu na čtyři části – pole. První od severu tvoří dva dětské pokoje, druhé pole obsahuje koupelnu, wc, kuchyňku a schodiště, třetím je hostinský pokoj a posledním je ponechaná půda nad průjezdem. Stavební zásahy do dispozice přízemí jsou zamýšleny jako minimální, jen otvor pro schodiště
s novou dělící stěnou a vlastní napojení sítí. Denní osvětlení podkroví je řešeno střešními okny na oba směry – do zahrady i ulice, přičemž sociální zázemí je situováno do uliční fronty. V podkroví je možno vytvořit oddělený, samostatný byt, či pronajímatelný prostor, který díky pozici schodiště není v konfliktu s provozem v přízemí. Do příčky hostinského pokoje sousedící s intaktní půdou jsou umístěny tajné dveře, kterými se dá projít na schody
v průjezdu a dále hned do zahrady. Vzniká tak nový komunikační okruh domu, který ocení hlavně děti nebo Mr. Q. Propojení starého a nového může být vytvořeno nejen tajnými dveřmi ve stěně či knihovně, ale i přiznanými prosklenými dveřmi či velkým oknem. Kůlna v zahradě s plánovanou letní kuchyní tak má možnost získat další významový rozměr.
V daleké budoucnosti lze průjezd a zbývající část půdy předělat na samostatný vstup do podkroví, které lze rozdělit na dvě poloviny a vytvořit v domě defacto tři samostatné obytné jednotky… To ale nebylo obsahem tohoto zadání a revoluce ani válka snad nejsou za dveřmi.

originální řešení rekonstrukce podkroví
pohledové trámy rekonstrukce
rekonstrukce domku podkroví
rekonstrukce koupelny v podkroví volně stojící vana
perspektiva podkroví
axonometrie rekonstrukce podkroví
půdorys rekonstrukce podkroví