sportovni hala modrice

VÍCEÚČELOVÁ  SPORTOVNÍ HALA MODŘICE

Architektonické řešení – Objemové řešení se snaží neplýtvat prostorem a tak k defacto třípodlažní hale přistavuje pouze to nejnutnější ze stavebního programu rozdělené do dvou podlaží nad sebou. V jednoduchých hranolových tvarech s plochou střechou. Dvoupodlažní servisní objekt obepíná halu tělocvičny a stávající restauraci tak, že společně tvoří pravoúhlý obdélník. Spojení lávkou/krčkem se školou je vedeno v místech, kde je to technicky možné a tak, aby byla dodržena logická a funkční návaznost jednotlivých prostor.
Vstup do sportovní haly je řešen přes nově navrženou dvoupodlažní přístavbu vedle historického objektu restaurace. Objekty jsou uvnitř funkčně propojeny a nové vstupní dvoupatrové lobby s recepcí a šatnou návštěvníků plynule přechází do prostor veřejně přístupné restaurace. Lobby funguje jako distribuční uzel se schodištěm do druhého patra s posilovnou, ubytováním, zrcadlovým sálem, tv studiem a vip salonkem.
Díky umístění propojovacího krčku se školou do prvního patra tak nedochází k přímé konfrontaci žactva a veřejnosti. Bezbariérový přístup do patra je řešen výtahem ve vstupním lobby. Šatny v přízemí se sociálním zázemím jsou přístupné prosvětleným koridorem, jsou průchozí a sportovci tak nevstupují do tělocvičny přes prostory, kde se chodí ve venkovní obuvi.
Tribuny diváků v tělocvičně jsou řešeny pomocí demontovatelných lavic. Jejich kapacita je 200 návštěvníků ve dvou řadách nad sebou, rozdělených vstupem pro sportovce na dvě stejné části. Vstup pro návštěvníky do tělocvičny je přes čistící zónu. Tribuny jsou umístěny v úrovni hrací plochy, aby diváci měli co nejlepší kontakt s děním na palubovce.

Materiálové a konstrukční řešení – Nosná konstrukce nové haly včetně šaten a dalších doplňkových funkcí je navržena jako rámová z dřevěných lepených vazníků. Plášt tvoří skládané polykarbonátové desky /makrolon/ v kombinaci s prosklenými plochami velkoformátových oken. Přisvětlení denním rozptýleným světlem haly tělocvičny je řešeno pod stropem skrze makrolonový pás běžící po obou stranách delších stran haly. Vnitřní úprava pevných neprosklených a neprosvětlených částí stěn je řešena dřevěným deskovým obkladem z překližky. Tyto pevné části stěn jsou řešeny jako sendvičové – tepelná izolace s fólií, parozábranou a vzduchovou mezerou vkládaná mezi exteriérový makrolon a interiérovou překližku.

výsledky soutěže / https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/viceucelova-sportovni-hala-modrice

 

modrice hala_robust_01

modrice hala_robust_04

modrice hala_robust_02

modrice hala_robust_05

modrice hala_robust_03