rodinný dům na návsi

Řešený dům se nachází v okrese Praha západ, situován je v blízkosti centra. Jedná se o rovinnou parcelu, na které dnes stojí zděný, jednopodlažní objekt se sedlovou střechou v havarijním stavu. Dům je součástí uliční fronty, kterou tvoří řada jedno a dvoupodlažních rodinných domů se sedlovými střechami většinově orientovanými podélně s osou přilehlé komunikace. Stávající dům ma půdorysnou stopu tvaru L s kratší, podsklepenou stranou orientovanou do zahrady – tato je již částečně zřícena. V zahradě stojí samostatná garáž k niž vede cesta průjezdem mezi domy. Postaven pravděpodobně v době dvacátých, třicátých let minulého století. Osa střešního hřebene je orientována
severojižně s fasádou do ulice na západ a do zahrady na východ. Objekt má vstupní vchodové dveře z ulice a ještě vrata do zahrady. Zahrada je dle katastru dělená do dvou částí, zastavěný dvůr a zahrada, na dělící hraně stojí zmíněná zděná garáž. Zahrada končí sousední zahradou, která spolu s dalšími tvoří zelená jádra obytných bloků s lemem rodinných domů. Tyto bloky individuálního bydlení po jejich okrajích a se zeleným centrem zahrad jsou pro tuto vesnici typické.
Zadáním klienta bylo vytvořit studii obytného domu s podkrovím na půdorysné stopě stávající stavby. Urbanistický přístup kopíruje současnou podobu uliční fronty, objem domu navazuje na okolní objekty. Je také zachován průjezd do zahrady formou průjezdné garáže s plochou střechou bez nástavby. Forma střechy a členění oken vychází z charakteru původní vesnické zástavby. Orientace ke světovým stranám je dána. Největší důraz byl kladen na zachování vesnického charakteru domu a posílení kvality okolního
prostředí.

Architektonické řešení je tak poměrně jednoduché a archetypální. Podnož domu půdorysného tvaru L obsahující průjezdnou garáž a obytné prostory otevřené do zahrady svým protažením na východní stranu umožňuje delší sluneční osvit během dne. Patro domu opatřené sedlovou střechou je již poměrně malé a nekopíruje celou půdorysnou stopu, naopak dodržuje objemové členění vjezdových proluk dle okolních domů. Jeho funkčním obsahem jsou ložnice a jejich sociální zázemí. Vzniká tak logické komunikační členění domu, které odpovídá požadavkům klienta na obývání přízemí a zahrady ve stáří. A s prostorným ložnicovým patrem umožňující přespání návštěv dětí, pradětí :) a přátel. Dům tak umí vyhovět potřebám všech generací v průběhu jejich i svého života.
Materiálovým členěním je dům opticky umenšen rozdělením na podnož v omítce a patro v plechu a dřevě.

rodinný domek na návsi
rodinný dům na vesnici
rodinný dům v řadové zástavbě
rodinný domek řadový
půdorys rodinného domku
řezy stavební rodinného domku
domek praha západ
náves s rodinným domkem