soutez sportovní hala Nova Paka

Sportovní hala Nová Paka / soutěžní návrh

Minimální vizuální dopad na své okolí, maximální dopad na život ve svém okolí. Plynulé propojení provozů, otevřený a snadno přístupný dům

sportovni hala nova paka soutez vizualizace
sportovni hala nova paka soutez zadni pohled

Celkové urbanisticko-architektonické řešení vychází z uspořádání vztahů mezi stávajícími objekty gymnázia s domovem mládeže a pevnou severní hranou tvořenou železniční tratí. Provozní propojení nové sportovní haly s budovou školy a snadný přístup pro veřejnost se stal určujícím faktorem předloženého řešení. Půdorysná stopa sportovní haly drží kompaktní tvar a zaujímá co nejmenší plochu z vytčené parcely pro její stavbu. Částečně skrytá poloha v zadním zahradním traktu na křížení podélné osy domova mládeže a hlavní osy gymnázia je přirozená, bez negativního dopadu na charakter a strukturu okolní zástavby. Terénně navazuje na zamýšlenou polohu venkovního hřiště, nevyčnívá, vypadá jako by tam vždy stála. Mezi halou a školou vzniká nový, kontinuální prostor, který spojuje zeleň i cesty z vnějších částí školních pozemků a přivádí život do nitra areálu. Prostor vklíněný mezi školu a halu vnímáme jako školní náměstí, důstojnou shromažďovací plochu pro studenty i sportovce. A který v nejužším místě mezi domy, v terénním zlomu, přechází do nálevky sevřené mezi dvě protilehlá schodiště. Její forma nahrává ke klidnému odpočinku, posezení na schodech, setkávání žáků, hraní divadla, zpěvu. Nálevka zároveň zajišťuje přístup přirozeného světla do prostor současné školní tělocvičny.
Obslužné prostory, komunikace, šatny, sociální zařízení atp. jsou v nové hale usazeny v části budovy u hlavního vchodu a tvoří tak přirozený komunikační uzel pro vstup z venkovního prostoru náměstí, tak pro napojení gymnázia v jeho podzemí. Objem podzemní části odpovídá dnešním prostorám kotelny a zauhlovny, které jsou velice dobře propojitelné do prostoru dnešních šaten, ale z druhé strany, než je navrhováno v soutěžních požadavcích školy a gymnázia. Proto jsme se rozhodli pro propojení školy a tělocvičné haly v těchto místech, kde toto řešení přináší více možností využití a zároveň zefektivnění nákladů na provoz. Dochází k celkové kultivaci provozu jak uvnitř, tak vně školy.

Autoři návrhu : Ondřej Busta, Robert Damec, Helen Busta, Igor Nesterov , Jiří Valenta

sportovni hala nova paka soutez interier
sportovni hala nova paka soutez telocvicna
sportovni hala nova paka soutez  pohledy
sportovni hala nova paka soutez  pudorys 1np
sportovni hala nova paka soutez  pudorys 1np
sportovni hala nova paka soutez  situace